CONTINGUT

Destacados

The Barcelona Debates on the Human Microbiome
HIVACAT
Epidemia The Game

Història recent

L’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa es va constituir el 12 de gener de 1995 amb l’objectiu de realitzar, impulsar i divulgar la recerca biomèdica en l’àmbit de la síndrome d’immunodeficiència adquirida (sida), sota la direcció del Dr. Bonaventura Clotet.

El 6 de març de 1995 va ser inscrit i classificat com a fundació benèfica de finalitat científica pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la legislació de la qual està subjecte.

Des dels seus inicis, IrsiCaixa ha seguit una política de contractació d’investigadors de prestigi internacional, gràcies al suport econòmic de la Fundació “la Caixa” i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El creixement en nombre d’investigadors ha anat acompanyat d’un increment en la quantitat i la qualitat de les seves publicacions científiques, que han dut IrsiCaixa a ser considerat el segon centre de recerca d’excel·lència de Catalunya i un referent a nivell internacional.

Al desembre del 2008 IrsiCaixa va signar un conveni de col·laboració amb els laboratoris Esteve, al qual es van sumar també l’Obra Social de “la Caixa”, els departaments de Salut i d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Clínic, per constituir un dels més ambiciosos consorcis a escala internacional per al desenvolupament de vacunes contra la sida, amb la col·laboració de l’administració, d’investigadors i de l’empresa privada.

El projecte de recerca i desenvolupament de la vacuna per a la sida, que rep el nom d’HIVACAT (HIV VACuna CATalunya), es desenvolupa conjuntament amb el Servei de Malalties Infeccioses i Sida de l’Hospital Clínic de Barcelona, i té assignat un pressupost de 13 milions d’euros per al període 2008-2011. Els laboratoris Esteve intervindran en el procés de recerca un cop s’hagi arribat a la fase de prova de la vacuna en persones, i n’assumiran el desenvolupament clínic posterior fins a la seva comercialització.

Irsicaixa