CONTINGUT

Màster en Tractament i Patogènesi de la sida (2a edició)

IrsiCaixa

La identificació del VIH i la seva forta incidència en la població mundial han significat un canvi quantitatiu i qualitatiu en la recerca en retrovirologia. Els avenços dels últims 25 anys han permès ampliar el nostre coneixement d’aquest virus i definir pautes de tractament, assentar les bases per al desenvolupament de vacunes i d’estratègies d’eradicació i convertir la retrovirologia humana en una de les àrees més dinàmiques de la biomedicina. El fort desenvolupament d’aquesta àrea necessita de professionals especialitzats amb coneixements amplis tant en l'àmbit de la virologia com en el de la immunologia.

Aquest màster ofereix per primera vegada una visió àmplia d’aquests dos aspectes, amb una especial atenció als tractaments antiretrovirals i a les vies d’eradicació del virus. A més, es fa una especial incidència en altres retrovirus i en la seva potencial implicació en diferents patologies humanes. Donada la vocació experimental i internacional d’aquest màster, les places són limitades i els alumnes han de comprendre i ser capaços d’expressar-se en anglès.

La creació del Màster en Tractament i Patogènesi de la Sida sorgeix de la necessitat de formar professionals amb coneixements específics en recerca clínica i bàsica. Malgrat l’existència d’excel·lents programes formatius específics en els terrenys de la immunologia i la microbiologia, el volum creixent de la retrovirologia humana demana la creació d’un programa específic de formació.

La Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa ofereixen, amb aquest màster, una formació excel·lent i amb una perspectiva global que permeti desenvolupar competències específiques per a la inserció laboral de titulats universitaris. El terreny de la recerca del VIH és particularment pioner en la gestació de grans consorcis col·laboratius internacionals per afrontar el greu problema d’aquesta pandèmia. Per aprofundir en aquesta visió global s’ha concebut un màster col·laboratiu amb el suport de centres de recerca en VIH de reconegut prestigi internacional com ara el Ragon Institute (MGH, MIT i Harvard) i la Section of Retroviral Therapeutics del Brigham and Women’s Hospital (Harvard Medical School). Per a la propera edició, es preveu incorporar també la Leonard M. Miller School of Medicine (University of Miami) i el Center for AIDS Research (University of California San Diego). El màster també integra a la indústria, oferint una assignatura sobre “Patents en la recerca biomèdica”, impartida íntegrament per Esteve.


Organitza:

IrsiCaixa UAB

Col·labora:

Esteve

Consulta el programa (en PDF):

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Demostrar coneixements i comprensió dels conceptes, principis, teories i fets fonamentals dels diferents mòduls que formen el màster.
 • Reconèixer i analitzar problemes entorn al VIH, plantejar respostes o treballs adequats per a la seva resolució incloent l'ús de fonts bibliogràfiques i contactes internacionals.
 • Aplicar els coneixements obtinguts i la perspectiva global a la resolució de problemes en el seu àmbit professional.
 • Interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals (s'inclou també l'ús d'útils informàtics). Identificar el seu significat i relacionar-lo amb les teories científiques apropiades.
 • Reconèixer els termes relatius a l'àmbit del VIH en llengua anglesa, utilitzant-la eficaçment de forma escrita i oral.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Interpersonals:
  • Treballar en equip
  • Millorar la capacitat de treballar en un equip multidisciplinari
 • Comunicació:
  • Argumentació coherent
  • Claredat i fluïdesa en les presentacions
  • Adaptació al públic
  • Adquirir capacitat de síntesi i d'exposició de resultats
  • Tenir capacitat per comunicar-se amb especialistes d'altres àrees
  • Comunicació científica multilingüe: català, castellà i anglès
 • Desenvolupament i autoaprenentatge:
  • Gestió de la informació
  • Organització del treball i del temps

OBJECTIUS FORMATIUS

 • Familiaritzar-se amb les tècniques més innovadores de recerca en retrovirologia
 • Assolir la capacitat d'avaluar críticament els resultats obtinguts amb rigor científic
 • Elaborar un informe de la feina realitzada i defensar públicament els resultats del projecte final
 • Concedir la possibilitat als nous titulats de conèixer el funcionament global de la recerca en VIH
 • Ajudar als nous titulats a integrar-se en el mercat laboral amb la seva formació universitària

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Desenvolupament de projectes d’R+D
 • Integració en equips multidisciplinaris de la indústria farmacèutica
 • Integració en equips de recerca
 • Assessorament tècnic de la instrumentació avançada
 • Adaptació als processos de les noves tècniques

Consulta el programa (en PDF):

MÒDULS I ASSIGNATURES

Mòdul 1

Bases virològica, immunològica i clínica

Javier Martínez-Picado
Assignatures del mòdul:
Virologia i retrovirologia
Immunopatologia bàsica i aplicada
Immunologia en la infecció pel VIH
Immunopatogènesi de la infecció pel VIH
El genoma hoste en la infecció pel VIH
Patents en la recerca biomèdica

Mòdul 2

Tractament antiretroviral

Roger Paredes i Eugènia Negredo
Assignatures del mòdul:
Introducció a la pràctica clínica de la infecció pel VIH
Bases metodològiques de la recerca clínica
Tractament antiretroviral basat en l'evidència
Toxicitat antiretroviral i complicacions de la infecció pel VIH
Resistència als antiretrovirals
Farmacocinètica

Mòdul 3

Virus relacionats amb el VIH

Julià Blanco i Miguel Ángel Martínez
Assignatures del mòdul:
Diversitat del VIH i VIH-2
Coinfeccions (HCV, HBV, HPV)
Altres retrovirus humans i no humans (HTLV, XMRV)

Mòdul 4

Vers la curació

Christian Brander i Margarita Bofill
Assignatures del mòdul:
Anatomia funcional de la resposta immunitària
Immunitat cel·lular
Immunitat humoral
Vacunes
Assajos clínics de la vacuna del VIH
Estratègies d’eradicació mitjançant vacunes

Mòdul 5

HIV Research

Bonaventura Clotet
Assignatures del mòdul:
Recerca en VIH als EUA
Estada en grups de recerca als EUA

Mòdul 6

Pràctiques al laboratori de Retrovirologia

José A. Esté
Assignatures del mòdul:
Pràctiques

Mòdul 7

Projecte final

Bonaventura Clotet
Assignatures del mòdul:
Projecte final

Consulta el programa (en PDF):

REQUISITS D’ACCÉS I PERFIL DELS ESTUDIANTS

 • Estar en possessió del títol de llicenciat en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Veterinària, Medicina o d’altres titulacions dins de les Ciències Biomèdiques.
 • Tenir un nivell alt d’anglès escrit i parlat.

CRITERIS DE SELECCIÓ

 • Expedient acadèmic
 • Acreditació del nivell d’anglès escrit i parlat
 • Motivació
 • Entrevista personal

COST, BEQUES I AJUTS

El preu total del programa és de 13 500€. Aquest preu inclou les classes teòriques, les pràctiques i el viatge i l’estada als Estats Units.

L’Obra Social “la Caixa” atorga beques per import de 7 000 € als alumnes que participen en aquest Màster, per tal d’ajudar-los a fer front a les despeses de matrícula. Així doncs, el preu final de matrícula que han d’assumir els alumnes és de 6 500€.

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum, l’expedient acadèmic i una carta de motivació a la Fundació IrsiCaixa abans del 15 de juliol (Att.: Eulàlia Grau, e-mail: egrau@irsicaixa.es). Posteriorment, si es considera necessari, es donarà cita per a una entrevista personal en què els candidats hauran d’acreditar el nivell d’anglès.

MATRÍCULA

DATES: Del 16 de juliol de 2012 al 14 de setembre de 2012
Fundació IrsiCaixa
Hospital Germans Trias i Pujol
2a planta de l’edifici maternal

CONTACTE: Eulàlia Grau egrau@irsicaixa.es Tel. 93 465 63 74

Consulta el programa (en PDF):