CONTINGUT

Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida (Curs 2014/15)

Consulta el programa (en PDF):

IrsiCaixa

La infecció del Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) i la seva forta incidència en la població mundial han significat un canvi quantitatiu i qualitatiu en la investigació en retrovirologia. Els avanços dels últims 25 anys han permès ampliar el nostre coneixement sobre el virus, definir les pautes de tractament, assentar les bases per al desenvolupament de vacunes i d'estratègies d'eradicació i convertir la retrovirologia humana en una de les àrees més dinàmiques de la biomedicina. El fort desenvolupament d'aquesta àrea d'investigació necessita de professionals especialitzats amb coneixements amplis tant en l'àmbit de la virologia com de la immunologia.

El Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida ofereix per primera vegada una visió àmplia dels camps de la immunologia i la virologia, amb una atenció especial als tractaments antiretrovirals i a les vies d'eradicació del virus. A més a més, fa una incidència especial en altres retrovirus i en la seva potencial implicació en diferents patologies humanes.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, en conveni amb l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, es preocupen per oferir una formació excel·lent i amb una perspectiva global que permeti desenvolupar competències específiques per a la inserció laboral de titulats universitaris en el desenvolupament de projectes d'R+D, en la integració d'equips multidisciplinaris de la indústria farmacèutica o en equips d'investigació, en assessorament tècnic de la instrumentació avançada i en l'adaptació de processos pel desenvolupament de noves tècniques.

El programa s'estructura en set mòduls a través dels quals es treballen en profunditat temes com les bases cel·lulars i moleculars de la infecció del VIH tipus 1 (VIH-1) i la patogènesi associada, els aspectes clínics fonamentals de la infecció emfatitzant les recomanacions de tractament antiretrovirals i el tractament de la resistència als fàrmacs antiretrovirals, les interaccions, similituds i diferències entre el VIH i altres virus relacionats i el present, passat i futur dels assajos de la vacuna del VIH.

Amb la finalitat de potenciar una visió global i oferir als estudiants un coneixement actualitzat sobre les activitats d'investigació relacionades amb el VIH, el programa integra un mòdul que pretén donar a conèixer les diferents línies de recerca d'alguns dels centres d'investigació més importants dels Estats Units, de forma teòrica a través de classes magistrals i de forma pràctica a través d'una estada en un d'aquests centres. D'aquesta forma, el màster es concep amb la col·laboració del Ragon Institute (MGH, MIT i Harvard University) i la Section of Retroviral Therapeutics del Brigham and Women's Hospital (Harvard Medical School), i compta amb la participació de la Leonard M. Miller School of Medicine (University of Miami) i el Center for AIDS Research (University of California San Diego).

El màster també introdueix el tema de la translació de coneixements i resultats científics a la societat, tractant conceptes com l'economia del coneixement, les patents, la protecció de dades, la propietat intel·lectual, etc. Esteve, grup líder en l'àmbit de la salut i que centra els seus esforços en la innovació i excel·lència, ha estat implicat des del principi en la definició i desenvolupament d'aquest tema dintre del pla d'estudis del màster.


Organitza:

IrsiCaixa gimbernat

Col·labora:Gilead MSD

Competències relacionades amb els diferents mòduls del Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida

GENERALS/TRANSVERSALS

 • Treballar i integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i multiculturals.
 • Utilitzar els canals apropiats en la recerca d'informació i integrar aquesta informació per solucionar problemes en la seva activitat professional.
 • Dissenyar, organitzar, planificar, gestionar i dur a terme projectes en el seu àmbit d'estudi sent capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades/informació.
 • Estructurar publicacions i comunicacions científiques.
 • Reconèixer els termes relatius a l'àmbit del VIH en anglès, utilitzant-lo de manera eficaç en l'àmbit oral i escrit

ESPECÍFIQUES

 • Reconèixer i analitzar els problemes entorn al VIH, plantejar respostes i/o treballs adequats per a la seva resolució, incloent l'ús de fonts bibliogràfiques i contactes internacionals.
 • Descriure i aplicar les tècniques de laboratori més innovadores d'investigació en virologia i immunologia.
 • Dissenyar un procés experimental des de la presa de mostres al procés de dades i la valoració de resultats.
 • Reconèixer les bases virològiques, immunològiques i clíniques de la infecció per VIH.
 • Descriure els elements bàsics relatius a la pràctica clínica de la infecció per VIH.
 • Analitzar la diversitat del VIH-1 i relacionar-la amb altres retrovirus.
 • Descriure els elements bàsics del disseny de fàrmacs i vacunes relacionats amb el VIH.
 • Identificar les vies de translació de coneixements científics a la societat

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ

L'objectiu del Màster Universitari en Tractament i Patogènesi de la Sida és la formació de professionals amb competències i coneixements tant en l'àmbit de la virologia com en el de la immunologia, donant resposta a les noves necessitats de desenvolupament en l'àrea d'investigació en retrovirologia. Amb aquest propòsit, els objectius formatius generals del màster són:

 • Familiaritzar-se amb les tècniques més innovadores d'investigació en retrovirologia
 • Adquirir la capacitat d'avaluar críticament els resultats obtinguts amb el degut rigor científic
 • Elaborar un informe de treball realitzat i defendre públicament els resultats del projecte final
 • Concedir la possibilitat als nous titulats de conèixer el funcionament global de la recerca en VIH
 • Ajudar als recent titulats a integrar-se en el mercat laboral

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Desenvolupament de projectes de I+D
 • Estudis de Doctorat
 • Integració en equips multidisciplinaris de la indústria farmacèutica
 • Integració en equips d'investigació
 • Assessorament tècnic d'instrumentació avançada
 • Adaptació de processos de noves tècniques

COORDINADOR

Dr. Bonaventura Clotet
Director de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa
President de la Fundació Lluita contra la Sida
Codirector del Programa de Recerca de la Vacuna de la Sida HIVACAT
Cap de la Unitat de VIH de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Professor associat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
bclotet@irsicaixa.es

MÒDULS I ASSIGNATURES

Mòdul 1

Bases virológiques, immunològiques i clíniques

DR. JAVIER MARTÍNEZ-PICADO
Assignatures del mòdul:
Virologia i retrovirologia
Anatomia funcional de la resposta immune
Immunopatologia bàsica i aplicada
Immunologia en la infecció pel VIH
Immunopatogènesi de la infecció pel VIH
El genoma hoste en la infecció pel VIH

Mòdul 2

Tractament antiretroviral

DR. ROGER PAREDES DEIROS i DRA. EUGÈNIA NEGREDO PUIGMAL
Assignatures del mòdul:
Introducció a la pràctica clínica de la infecció pel VIH
Bases metodològiques de la recerca clínica
Tractament antiretroviral basat en l'evidència
Toxicitat antiretroviral i complicacions de la infecció pel VIH
Resistència als antiretrovirals
Farmacocinètica

Mòdul 3

Virus relacionats amb el VIH

DR. JULIÀ BLANCO ARBUÉS i DR. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ
Assignatures del mòdul:
Diversitat del VIH i VIH-2
Coinfeccions (VHC, VHB, VPH)
Altres retrovirus humans i no humans (VLHT, VXMR)

Mòdul 4

Desenvolupament de vacunes terapèutiques i preventives contra el VIH

DR. CHRISTIAN BRANDER
Assignatures del mòdul:
Immunitat cel·lular
Immunitat humoral
Vacunes
Assajos clínics de la vacuna del VIH
Estratègies d'eradicació mitjançant vacunes
Transferència de coneixement i productes a la societat

Mòdul 5

Investigació del VIH

DR. BONAVENTURA CLOTET
Assignatures del mòdul:
Recerca del VIH als EUA
Estada en grups de recerca als EUA

Mòdul 6

Pràctiques externes

DR. JOSÉ ANDRÉS ESTÉ
Assignatures del mòdul:
Pràctiques de recerca en el Laboratori de Retrovirologia de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa

Mòdul 7

Treball de Fi de Màster (TFM)

DR. BONAVENTURA CLOTET
Assignatures del mòdul:
Desenvolupament d'un treball de recerca que haurà de ser avaluat per un tribunal

ADMISIÓ DE GRADUATS

Tractant-se d'un Postgrau, es requereix haver obtingut un Grau en l'àmbit de les Ciències Biomèdiques: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Veterinària, Medicina o titulacions equivalents, atorgat per una universitat europea o d'altres països, prèvia autorització i/o convalidació per la universitat.

AREDITACIÓ D'IDIOMES

Acreditar un coneixement d'anglès i/o castellà de Nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR), en els casos en què no sigui la llengua materna, mitjançant certificat o mitjançant l'obtenció del Language Passport de EUROPASS, que s'obté de forma gratuïta i senzilla a través de la pàgina web.

CRITERIS DE SELECCIÓ

En el cas que el número d'inscrits superi el nombre de places ofertades, la adjudicació de places es realitzarà seguint els següents criteris de prelació:

 • Expedient acadèmic: 70%
 • Carta de motivació: 20%
 • Coneixement d'anglès i/o castellà nivell B3 (MERC): 10%

En cas que el coordinador del màster ho consideri oportú, es realitzarà una entrevista personal amb el candidat/a.

INSCRIPCIÓN

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

Les persones interessades han d'enviar la següent documentació per correu electrònic (eulalia.grau@eug.es; a l'atenció de: Sra. Eulàlia Grau) abans del 7 de juliol de 2014:

 • Currículum Vitae
 • Títol i expedient acadèmic (1)
 • Acreditació d'idiomes
 • Carta de motivació

La Comissió de Màster resoldrà l'admissió i la notificarà als candidats/es per correu electrònic abans del 14 de juliol del 2014.

(1) Pels documents expedits a l'estranger, consultar si es requereix legalització i/o traducció prèvia (legalització de títols estrangers)

MATRICULACIÓ

Serà responsabilitat de la persona sol·licitant assegurar-se de si la seva sol·licitud d'admissió ha estat acceptada.

DATES: Del 14 al 30 de juliol de 2014

LLOC: Escola Universitària d'Infermeria i Fisioterapia Gimbernat

CONTACTE: Sra. Eulàlia Grau, Email: eulalia.grau@eug.es Tel. 93 465 63 74. Per a més informació, contacta amb nosaltres!

COST, BEQUES I AJUDES

El cost del Màster en Tractament i Patogènesi de la Sida és de 225€/crèdit.

El cost total del programa és de 13.500€. Aquest preu inclou les classes teòriques, les pràctiques i l'estada als Estats Units.

L'Obra Social “la Caixa” atorga beques per import de 7.000€ als alumnes que participen en aquest màster per tal d'ajudar-los a fer front a les despeses de matriculació. D'aquesta forma, el preu final de matrícula que han d'assumir els alumnes és de 6.500€.

Sistema de pagament:

Els estudiants d'aquest màster es beneficien de la possibilitat de fer el pagament de forma ajornada, en cinc mensualitats, sense cap tipus de recàrrec. Es tracta d'un finançament directe, sense intermediaris, que l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat ofereix a tots els alumnes al llarg des seus estudis:

 • 1.800€ en concepte de matrícula (mes de juliol)
 • La resta, en cinc pagaments mensuals (agost - desembre), de 940€ cadascun (el centre no aplica cap tipus de recàrrec per aquest sistema de finançament).

Per més informació, contacta’ns!

TIPUS DE TÍTOL:

Títol Oficial (Màster Universitari)*
* El Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida, a data de 31 de Maig del 2013, ha estat VERIFICAT FAVORABLEMENT per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

ANY ACADÈMIC:

2014/2015

CALENDARI:

del 15/09/2014 al 30/06/2015

TOTAL DE CRÈDITS:

60 crèdits

NOMBRE DE PLACES DE NOU INGRES

De 6 a 10 places

IDIOMES

Llengües que vehiculen el procés formatiu: català (40%), castellà (30%) i anglès (30%).

PERFIL DE L'ESTUDIANT

Considerant els coneixements previs requerits, l'estudiant aspirant a realitzar el Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida haurà d'estar en possessió d'un títol universitari en l'àmbit de les Ciències Biomèdiques: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Veterinària, Medicina o titulacions equivalents.

Les característiques personals idònies, tals com actituds i interessos, per una correcta adaptació i seguiment del pla d'estudis són:

 • Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i multiculturals
 • Predisposició a la participació activa a l'aula
 • Disposició pel treball autònom i l'actualització de coneixements
 • Desenvolupar-se adequadament en la comunicació oral i escrita
 • Tenir interès en la virologia i la immunologia

D'altra banda, es considera molt important el coneixement de les llengües que vehiculen l'aprenentatge. L'estudiant ha de tenir el nivell adequat per poder fer un correcte seguiment d'una classe magistral, d'un debat, d'una exposició, etc. És per això que es precisa tenir un coneixement de castellà i anglès de nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).