CONTINGUT

Recerca

Presentació

IrsiCaixa està constituit per 7 grups de recerca que treballen en les següents àrees:

1. Recerca bàsica: amb l’objectiu de contribuir a la comprensió dels mecanismes de la infecció per VIH i identificar noves dianes terapèutiques

2. Recerca clínica: per evaluar les noves estratègies terapèutiques

3. Recerca de la vacuna: per desenvolupar una vacuna prevenitva i terapèutica contra el VIH

4. Recerca en països en desenvolupament: per a facilitar-los la seva tasca de recerca

El desembre de 2008, IRSICaixa va signar un acord de col•laboració amb Esteve, al qual es van sumar també l’Obra Social “la Caixa”, els Departaments de Salut i d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Clínic, per constituir un dels més ambiciosos consorcis a nivell internacional per al desenvolupament de vacunes contra la sida, comptant amb la col•laboració de l’administració, d’investigadors i de l’empresa privada.

El projecte de recerca i desenvolupament de la vacuna per a la sida, que rep el nom d’HIVACAT, es desenvolupa conjuntament amb el Servei de Malalties Infeccioses i sida de l’Hospital Clínic de Barcelona i compta amb un pressupost de 13 milions d’Euros entre el període 2008-20011. ESTEVE intervendrà en el procés de recerca un cop s’hagi arribat a la fase de prova de la vacuna en persones, assumint el desenvolupament clínic posterior fins a la seva comercialització.