CONTINGUT

Serveis Cientifico-Tècnics

Coordinadora: Dra. Lidia Ruiz

 

Servei de Processament i Conservació de Mostres

Responsable: Eulàlia Grau

El Laboratori de Retrovirologia va començar a funcionar l’any 1993, processant i conservant mostres biològiques de pacients infectats pel VIH. Actualment, el banc del laboratori disposa de, entre d'altres, 26.000 mostres de cèl·lules, 55.500 de plasma i 10.500 de sèrums. Aquestes mostres pertanyen a un total de 7.000 pacients que han participat o participen en diferents estudis clínics o científics que tenen per objectiu millorar el sistema immunitari i la qualitat de vida del pacient mitjançant el control de l’activitat replicativa del VIH. Els diferents grups de recerca d'IrsiCaixa fan ús d’aquestes mostres per als seus projectes de recerca. 

 

Actualment, el Servei de Processament i Conservació de Mostres processa una mitjana de 350 mostres mensuals per a 40 estudis diferents. 

 

Servei de Seqüenciació 

Responsable: Teresa Puig 

La tècnica de genotipat del VIH per a la determinació de resistències als antiretrovirals està present a IrsiCaixa des de la seva posada en marxa. Inicialment era una tècnica experimental, que només s’aplicava a pacients inclosos en assaigs clínics. Ben aviat, però, es va veure que resultava una tècnica molt útil per optimitzar els tractaments antiretrovirals. En aquest context va sorgir la necessitat de crear el Servei de Seqüenciació, amb la finalitat que tots els pacients poguessin accedir a aquesta prova.

 

Així és com l’any 1999 va començar a funcionar el Servei de Seqüenciació com a servei assistencial, obert a rebre mostres tant de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol com d’altres centres públics i privats. Des de l’any 2002 la prova és finançada pel Servei Català de la Salut, que va designar IrsiCaixa com a laboratori de referència per a les regions 4, 6 i 7 (Girona, Barcelonès Nord i Maresme i Centre, respectivament). A més de desenvolupar la tasca assistencial, el Servei de Seqüenciació també participa en projectes de recerca i assaigs clínics, en col·laboració amb altres grups i empreses farmacèutiques.

 

El Servei porta a terme la determinació de resistències als antiretrovirals (RT-PROT i integrasa) i tropisme genotípic del VIH a partir del plasma. Per als casos de mostres de pacients amb baixa càrrega viral o resultats no valorables previs, també poden realitzar-se aquestes proves a partir de PMBC o plasma amb baixa càrrega viral (ultracentrifugació).

 

Per poder garantir la qualitat dels resultats, el Servei se sotmet regularment a controls de qualitat externs (QCMD ENVA HIV-1 Drug Resistance Genotyping proficiency programme).