CONTINGUT

Destacados

The Barcelona Debates on the Human Microbiome
HIVACAT
Epidemia The Game

Estructura Organitzativa Interna

 • Patronat

  El Patronat és l'òrgan superior de govern i administració d'IrsiCaixa.

  Veure estructura | Veure funcions als estatuts

 • Comisió executiva

  Per part de la Fundació “la Caixa”:
  - Sra. Esther Planas i Herrera (Presidenta)
  - Sra. Marta Casals i Virosque (Secretària)
  - Sr. Jordi Portabella i Calvete

  Per part del Departament de Salut:
  - Sr. Jordi Casabona i Barbarà
  - Sr. Manel Puig Domingo
  - Sr. Antoni Andreu Périz

 • Comitè ètic

  Responsable de desplegar i monitorar el Pla de Prevenció Penal de la Fundació, mitjançant l’adopció de mesures de control, vigilància i comunicació que responguin als principis de rapidesa, seguretat, eficàcia i coordinació, tant en la transmissió d’informació dins de la fundació com fora, és a dir, amb tercers amb els quals manté una relació de col•laboració o de prestació de serveis.

  - Lidia Ruiz (Supervisora Laboratori - Membre del CE)
  - Julián Eslava (Responsable Tecnologies de la Informació – Membre del CE)
  - Mireia Manent (Oficina de Gestió de Projectes i Innovació – Membre del CE)
  - Lourdes Grau (Gerència – Encarregada de compliment)

 • Director

  Dr. Bonaventura Clotet, MD, PhD. Especialista en Medicina Interna i Malalties Infeccioses. Doctorat en Medicina el 1981 (Incidència i significat clínic dels anticossos anti-ENA en malalties del teixit connectiu).

  Més informació

 • Gerencia

  Lourdes Grau. Llicenciada en Dret. Universitat de Barcelona, 1987

  Màxim responsable de la gestió econòmica i administrativa d’irsiCaixa.

  Veure funcions

 • Comitè Científic

  L'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa compta amb un Comitè Científic format per investigadors de reconegut prestigi internacional.

  Més informació

 • Unitat de Difusió de la Recerca Biomèdica (UDR Bio)

  La Unitat de Difusió de la Recerca Biomèdica (UDR Bio) a IrsiCaixa té com a objectiu promoure la cultura científica, implicar als ciutadans en la recerca, reduir el distanciament del món de la recerca i el de l'educació i inspirar futurs investigadors.

  Més informació

 • Oficina de Gestió de la Recerca e Innovació (RIMO)

  L’Oficina de Gestió de la Recerca i la Innovació té un doble objectiu. Per un costat es centra en la identificació de les convocatòries competitives de major interès i en la millora de la participació dels grups de recerca amb propostes excel·lents i ajustades, complementant els coneixements científics dels equips amb els coneixements de gestió més adients. Per altra banda, es treballa en la recerca de noves fórmules per al desenvolupament dels productes més prometedors i per facilitar l’intercanvi necessari amb la industria i el sector privat, apropant laboratori i clínica.
  [en contrucció]

 • Informàtica

  Servei d’assistència Técnica i manteniment Informàtic de la xarxa de la Fundació.
  [en contrucció]

 • Qualitat i seguretat laboral

  Els delegats de prevenció son els representants dels treballadors amb funcions especifiques en matèria de prevenció de riscos laborals.
  Col·laboren amb la Direcció en la millora de la acció preventiva, poden sol·licitar l’adopció de determinades mesures en matèria de prevenció aixó com que es paralitzin determinades activitats en cas de risc greu i imminent.
  Exerceixen tasques de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
  [en contrucció]

 • Serveis Cientificotècnics

  Servei de Processament i Conservació de Mostres, el laboratori de Retrovirologia va començar a funcionar l’any 1993, processant i conservant mostres biològiques de pacients infectats pel VIH. Servei de Seqüenciació, el Servei porta a terme la determinació de resistències als antiretrovirals (RT-PROT i integrasa) i tropisme genotípic del VIH a partir del plasma. Per als casos de mostres de pacients amb baixa càrrega viral o resultats no valorables previs, també poden realitzar-se aquestes proves a partir de PMBC o plasma amb baixa càrrega viral (ultracentrifugació).

  Més informació

 • Entrada viral i patogènesi

  El laboratori de Patogènesi del VIH (Biologia Molecular Aplicada) centra la seva activitat en tres línies principals de recerca: la identificació de nous cofactors cel·lulars de les infeccions víriques, l'estudi del mecanisme d'entrada viral i transferència entre cèl·lules i el desenvolupament de nous antivirals.

  Presentació | Investigadors/es

 • Variabilitat genètica del VIH i del VHC

  El grup Variabilitat genètica del VIH i del VHC està interessat en la variabilitat genètica del VIH-1 i del virus de l'hepatitis C (VHC). El principal objectiu d'aquest grup és comprendre les bases moleculars de la variació i la dinàmica evolutiva d'aquests dos virus tant in vivo, en pacients infectats, com a ex vivo, en cultius cel·lulars.

  Presentació | Investigadors/es

 • Retrovirologia i Estudis Clínics (GREC)

  El grup de Retrovirologia i estudis clínics (GREC) centra els seus estudis en dos objectius principals: investigar els mecanismes de patogènesis viral i les intervencions terapèutiques de reconstitució immunitària en pacients infectats i valorar les estratègies de tractament contra el VIH-1 (evolució virològica, immunològica i clínica) i determinar la implicació que la selecció de resistències als fàrmacs antiretrovirals té per al tractament de la infecció per VIH-1 (mecanismes, conseqüències clíniques i epidemiològiques).

  Presentació | Investigadors/es

 • Genòmica Microbiana

  El nostre objectiu és avançar en el desenvolupament de tractaments més eficaços i personalitzats per a les malalties humanes de base microbiana, mitjançant una millor comprensió dels determinants biològics de salut i malaltia a nivell poblacional.

  Presentació | Investigadors/es

 • Virologia i Immunologia Cel·lular (VIC)

  El nostre interès principal és l'estudi de la interacció entre el VIH i les seves cèl·lules diana. En aquesta interacció la proteïna d'embolcall del virus (la seva proteïna exterior) juga un paper clau, ja que és determinant en la citopaticitat (virulència) viral i en la resposta efectiva dels anticossos contra el virus.

  Presentació | Investigadors/es

 • Virologia Tissular

  El grup de Virologia Tissular, creat a principis de l'any 2013, té com a objectiu principal caracteritzar el teixit limfoide associat a mucoses, determinant la composició cel•lular de diferents parts anatòmiques d'aquest teixit, així com avaluar els mecanismes de patogènesi viral i els efectes dels fàrmacs antiretrovirals en la infecció del GALT en un model de cultiu de teixit ex vivo (histocultiu).

  Presentació | Investigadors/es

 • Virus Immune Escape and Vaccine design (VIRIEVAC)

  El grup d'Escapament Immunitari, patogènesi i vacunes (VIRIEVAC) se centra a identificar estratègies virals d'escapament enfront de la immunitat de l'hoste i les seves implicacions en la progressió de les malalties infeccioses.

  Presentació | Investigadors/es

 • Immunitat Cel·lular i Genètica de l'hoste (HIVACAT)

  El nostre grup es dedica a investigar la immunitat de l'hoste a les infeccions virals en l'hoste immunitari compromès. S'hi inclouen tant individus infectats pel VIH com individus sotmesos a un trasplantament d'òrgan sòlid, amb infecció pel VIH concurrent o sense.

  Presentació | Investigadors/es

tornar